Kulminacija


Naši začetki segajo v leto 2004, ko smo celotni slovenski populaciji ponudili spletno aplikacijo, ki je močno odmevala tudi po nespletnih medijih. Trudimo se čimbolj prilagajati trgu, ter tako ponujati kvalitetne in zanimive spletne vsebine.

SSKJ - Slovar slovenskega knjižnega jezika
kulminácija -e ž (á) knjiž. višek, vrhunec: poslovno sodelovanje je doseglo kulminacijo; kulminacija moči, napora / prešel je že svojo kulminacijo
// vzpon, rast: priče smo nove kulminacije kulture / ta akcija je v kulminaciji
♦ astr. prehod nebesnega telesa čez poldnevnik